Zadaszenie na maszyny rolnicze w miejscowości Słupy

Hala o szerokości 12 metrów i długości 30 metrów. Powierzchnia 360 m2.